Konsultē

Ne mazāk uzstādītu jaunu vai atremontētu turbīnu vispirms obligāti jāpārbauda eļļas spiediens.Aukstam motoram jābūt ne mazāk .kā 4 bar..uzsildītam līdz darba temperatūrai -80-90 grādiem ne mazāk kā 1,5 bar,pie [...]